Onze drijfveer in het leven is om mensen te faciliteren in het gezond en fit worden, om zo hun kwaliteit van leven te optimaliseren. Wat het hoogst haalbare hierin is? Dit kan niemand exact beschrijven en is per persoon verschillend… Wij geloven erin dat je het antwoord op deze vraag zelf moet kunnen geven middels het opstellen van doelen.

Wij helpen jou om je doelen te formuleren door vragen te stellen over jouw fysieke, sociale en mentale gesteldheid. Dit zijn essentiële vraagstukken die jou helpen om tot je belangrijkste doelen te komen.De antwoorden op deze vragen zijn in te delen op de pijlers vanuit de “BASE Triangle”.

Tijdens de basics maken we een plan van aanpak voor het eerste half jaar om jouw doelstellingen te behalen. Echter hebben wij slechts een faciliterende rol in het behalen van jouw doelstellingen en het bevorderen van jouw kwaliteit van leven en gezondheid. Uiteindelijk ben jij degene die het moet doen en de verantwoordelijkheid moet nemen voor jouw eigen project.

BASE TRIANGLE

De BASE Triangle bestaat uit een driehoek. Er bestaan drie elementen die de kwaliteit van leven vormen; fysiek, mentaal en sociaal. Jouw levensstijl en kwaliteit van leven worden bepaald door de mate van vordering per pijler. Zodra jij vordering maakt op één van de pijlers, zal deze driehoek groter worden en daardoor zal de middelste driehoek ook groter worden.

 

Zodra alle hoeken dezelfde grootte hebben, wordt de vierde driehoek in het centrum gevormd. De kwaliteit van leven is dan zo optimaal mogelijk in balans. Jouw balans, jouw keuzes, jouw doorzettingsvermogen en de grootte van jouw driehoek bepalen jouw sociale, fysieke en mentale gesteldheid en tevens jouw kwaliteit van leven.

X